BİLGİ KARGAŞASI

Bilgi çağında ortada dolaşan fazla ve gereksiz bilgilerden kendimizi nasıl koruyabiliriz?

Elektronik bilgi çağı bilgisayarların keşfi ile değil de internetin icadı ile oluşmuştur. Bilgisayarlar ilk kullanım yıllarında içine yüklenen bilgileri hızlı analiz edebilme özelliği ile sadece kullanana fayda sağlıyordu. Akademik kuruluşlarda araştırma yapılmasına, şirketlerde dataların saklanmasına, mühendislikte de hesapların daha hızlı yapılabilmesi işlerinde kullanılıyorlardı. Ancak internet kullanımı ortaya çıkıp milyonlarca bilgisayar birbirine bağlanmaya başlayınca aranan her detay kolayca bulunmaya başladı. İlk yıllarda faydası yadsınmayacak bir ilerleme kaydedildi. Zamanla içeri doldurulan bilgilerin doğruluğunu kimse denetlemeyince kaos ortaya çıktı.

Günümüzde aradığınız her şeyi bilgisayarınızdaki herhangi bir arama motoruna sorarak bulabilirsiniz ama bu yanlış da olabilir. Gelişmeler internet ortamındaki yanlış bilgilerin denetlenmesinin hemen hemen olanaksız olduğu yününde gidiyor. Bunun çaresi ancak akademik kuruluşların doğru bilgileri kolayca erişilebilir halde sunmaları ve araştırma yapanların da bu kaynakları tercih etmeleri şeklinde olmalı. Geriye kalan çöp bilgiler internetimizi doldurmaya devam edecek ne yazık ki.

Bu da bir evrim diye düşünebiliriz ve bizim yaşam süremize oranla bakarsak ne yazık ki çok uzun süreceğe benzer. Dikkatlice hesaplarsanız ilk yaşam dört milyar yıl önce tek hücreli yaratıklar ile ortaya çıktı. Sonra hücrelerin içindeki çekirdek belirdi. Maddeler toplanmaya başladı. Sadece birkaç yüz milyon yıl sonra çok hücreli organizmalar ortaya çıktı. Bundan birkaç yüz milyon yıl sonra da yaşam çeşitliliğinde patlamalar oldu ve sonra daha fazla çeşitlilik hayata geçti. Birkaç yüz milyon yıl önce büyük bitkiler ve hayvanlar, karma yaratıklar ve dinozorlar vardı. Bütün bunlar içinde insanoğlu geç ortaya çıkmıştır. Dört milyon yıl önce maymunlar. İki milyon yıl önce ilk insan ataları. Otuzbeş bin yıl önce de mağara resimlerini dikkate alırsak aslında hızlanma çok çarpıcıydı. 

Yeryüzündeki yaşamın tarihini 24 saate sıkıştırırsanız çok hücreli organizmaların son on iki saat, dinozorların son bir saat, ilk insanların son kırk dakika ve modern insanoğlunun son bir saniyeden daha kısa bir zaman içinde ortaya çıktığı söylenebilir.

İlkel hücrelerin bir çekirdek oluşturmaları iki milyar yıl almıştır ama çok hücreli hayvanların gelişmesi sadece iki milyon yıl (bu sürenin) onda birini almıştır. Ve kaba kemik aletleri olan küçük beyinli maymunlardan modern insanoğluna ve genetik mühendisliğine geçmek sadece dört milyon yıl almıştır. Aslında adımlar bu kadar hızlı artmıştır.

Günümüzde bizi rahatsız eden şişirilmiş gereksiz bilgi karmaşasının kendine gelmesi de yıllar alacak ama her halde bizden ancak birkaç jenerasyon sonra insanlar biz nerede hata yaptık demeye başlayacaklar…

Ben bunu psikolojideki bir kavrama benzetiyorum Bilirsiniz Psikolojik bilgiyle ilgili bir sorun vardır. Kimse bunları kendisine uygulayamaz insanlar arkadaşlarının, eşlerinin, çocuklarının kusurları karşısnda çok kurnaz olabilirler. Ama kendi haklarında hiçbir fikirleri yoktur. Psikolojik bilgi aynaya bakarken işe yaramaz.

Kıymetli, her şeyi bilen bilgisayarlarımız da aynaya bakamıyorlar ne yazık ki…