Ticaret Hayatında Reform

Yeni Ticaret Kanunu, 1 Temmuz 2012′de yürürlüğe giriyor.

Bunun la birlikte ticaret hayatımızda iki önemli reform uygulamaya geçiyor.

İlk olarak bütün anonim ve limitet şirketlerin “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları” ile tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) göre hazırlayacakları finansal tabloları zorunlu olarak “bağımsız denetim uzmanları” tarafından kontrol altında tutulacak.

İkinci olarak bu firmaların artık kurumsal yönetim ilkeleriyle uyumlu bir biçimde yönetilmesi zorunlu olacak.  Böylece ülkemiz tüccarının iş yapma alışkanlıları çok farklı bir ortama uyum sağlamak durumunda kalacak.

Firmalara getirilen temel yeniliklere göre eskiden halka açık ve uluslar arası şirketlerin literatüründe yer alan “iç denetim” ve “risk yönetimi” gibi kavramlar artık bütün şirketlerin yapısına monte edilecek. Defter tutma, bağımsız denetim, iç kontrol gibi daha önceden tanıdığımız kavramlar da en küçük boyuttaki şirketlere kadar uygulanmaya başlanacak.

Kanun tüm anonim ve limitet şirketleri, temellerini kurumsal yönetim ilkelerinden alan bir yönetim kültürü ile uluslararası standartlarda yönetilen firmalara dönüştürmeyi hedefliyor.

Yeni Türk Ticaret Kanunu, firmaların yönetiminin sadece finansal olarak değil, aynı zamanda yönetsel olarak şeffaflaşmasını ve kamunun ilgili şirketin web sitesi aracılığı ile aydınlatılmasını amaçlıyor. Bu anlamda, her şirket halka açık bir şirket gibi finansal ve yönetsel olarak şeffaflaşacak.

Mevcut 700 binin üzerindeki limitet şirketle 116 binden fazla anonim şirketin sayılarının bir anda azalarak 250 bin limitet ve 65 bin anonim sınırlarına ineceği bekleniyor.

Bu noktada şirketler, konusunda uzman ve daha önce bu tip uyum projelerini başarıyla yönetmiş danışmanlarla çalışmak zorunda kalacaklar.

Şirketlerin yeni kanuna göre denetlenmeleri 1 Ocak 2013’te başlıyor. Yeni kanunla kayıt dışı ile mücadelede de büyük mesafe alınacak, merdiven altı firmaların işleri oldukça zorlaşacak

1 Temmuz 2013’e kadar her şirketin web sitesi olmak zorunda. Her şirket kim olduğunu, ne olduğunu, ne kadar büyüklükte bir şirket olduğunu web sitesinde anlatacak.

Buraya kadar her şey zor da olsa yapılabilir gibi gözüküyor, çağdaş ticaret seviyesine ulaşmak için olmak zorunda zaten ama akıl karıştıran bir husus var:

Her zaman olduğu gibi Ankara işleri gene birbirine karıştırmış gibi gözüküyor. Bu kanun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı çatısı altında hazırlandı. Ancak şimdi yeni Bakanlar Kurulu’nda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak iki farklı bakanlık yer aldı. Şimdi bu kanunun sahibinin kim olduğu bilinmiyor. İcraat vakti yaklaşırken dümende kim olacak belli olması gerekmez mi?

Yakında anlaşılır umarız. Avrupalılaşalım derken kendi siyasal acemiliğimizin içinde boğulmayalım…

Bu yazı Ocak 2012 tarihinde www.bodrumgundem.com gazetesinde yayımlanmıştır.