Bilindiği gibi İngilizce kökenli barter kelimesi “çok istasyonlu takas” anlamına gelmekte ve bütün dünyada değiştirilmeden kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu dilimize uygulayarak kelimeyi “bartır” şeklinde kullanılmasını tavsiye etmiştir.

Bartır sisteminde esas firmanın elindeki stokları veya atıl kapasiteyi satışa arz ederek karşılığında satın alabileceği ürünleri talep etmesini sağlayan bir bilgi bankası ile başlar. Bu bilgi bankasında biriken mal veya hizmetler “bartır havuzu” denilen ürün birikimini ortaya çıkartır. Bu havuz ne kadar geniş olursa sistem o kadar düzgün çalışır.

Firmanın satın alabileceği ürünler:

1-      Şirketin ana iştigal konusuyla ilgili satın alım talepleridir,

2-      Şirket çalışanlarının hak edişlerine yapılacak olan zamlar ve ödemelerdir,

3-      Şirket sahibi veya ortaklarının hisselerine düşen kar ödemeleri veya şahsi harcamaları için doğabilecek mal veya hizmet talepleridir.

4-      Hiç hesapta olmayan ama bartır havuzunda ortaya çıkınca bir fırsat olarak görülebilecek ürünler değerlendirilebilir.

Bodrum ve yakın çevresinde lokomotif ekonomik güçler olan turizm ve inşaat sektörleri bartır sisteminde en kolay kullanılan sektörlerdir.

1- Turizm sektöründe barter sisteminin çalışmaya başlaması için ilk olarak sisteme barterla hizmet sunabilecek oteller bulunur ve sistemin çalışması konusunda eğitilir.

Otellerin barterla satmaya hazırlandıkları hizmetlerinin karşılığında satın alımlarının da barter yoluyla yapılabilmesi için gerekli bilgiler otel müdürlerine ve satın alımcılarına verilir, bartır bilgi bankasını kullanmaları tavsiye edilir.

Otellere tedarikçilik yapan bütün sektörlerde öncelikli olarak barter ticaretine uygun olanları seçilerek tanıtımlar ve eğitimler verilir. Bu sistem sayesinde satış cirolarının artacağı belirtilir.

Otellerden hizmet satın alması düşünülen sektörler seçilerek onlara Bodrum’da barter yoluyla toplantılar, tatiller düzenleyebilecekleri haberi iletilir. Böylece Türkiye’nin dört bir yanından firmalar ellerindeki stoklar veya atıl kapasiteleri karşılığında kış aylarında burada bartırla turizmi kullanabilecekleri konusunda bilgilendirilir..

Bu firmaların otellerden satın alacakları hizmetler karşılığında sisteme verecekleri ürünler belirlenir ve bartır havuzuna dahil edilir. Böylece Bodrum dışından taze ürünler havuza dahil olur.

Bütün bunları kısa yoldan yapabilmek için Bodrum Ticaret Odasının toplantı salonunda BODTO’nun desteği ile bir bilgilendirme konferansı düzenlenebilir. Katılımcılara işin başlaması için gerekli bilgiler verilebilir. Böylece aynı zamanda medya da bilgilendirilmiş olacak ve daha sonra da sürekli olarak bültenlerle işin ne kadar mükemmel geliştiği yayınlanacaktır.

Bodrum’da barterla otel hizmeti haberi medya aracılığı ile ve Anadolu’daki Organize Sanayi Bölgelerine ve o şehirlerin Ticaret Odalarına yazılacak yazılarla yapılabilir.

2- İnşaat sektöründe barter işinin başlaması için elinde satılmamış gayrimenkul olan inşaatçılara portföylerinin küçük bir kısmını barterla satarak yerine daha kıymetli, işe veya paraya dönüştürebilecekleri mal veya hizmetlerle takas etmeleri önerilir.

İnşaat sektörüne tedarikçilik yapan firmalar bilgilendirilerek stoklarının bir kısmının elden çıkartılması önerilecek, karşılığında “yeni ürün” alabilmeleri sağlanabilir.

“Yeni ürün” olarak da Bodrum dışındaki firma veya kişilerin buradan barterla alacakları gayrimenkuller karşılığında sisteme sunacakları ürünler ortaya çıkacaktır. Bunların sistemin gelişmesine yardımcı olacak katma değeri olan ürünler olmasına dikkat edilecektir. Türkiye çapında Bodrum’da barterla gayrimenkul satıldığı haberi medya aracılığı ile ve Anadolu’daki Organize Sanayi Bölgelerine ve o şehirlerin Ticaret Odalarına yazılacak yazılarla yapılabilir. .

Bu iş için de gene BODTO’nun aracılığı ile yapılacak bir bilgilendirme konferansında sektöre ve medyaya tanıtım yapılacaktır.

Bodrum’u zor bir kış beklemektedir. Çözüm önümüzde durmaktadır. Para konusunda belki de dünyanın en dikkatli ülkesi olan İsviçre’de dahi 62.000 firmanın milyarlarca Frank büyüklüğünde yaptığı bartır ticareti artık ülkemizde de hak ettiği yeri almalıdır.

Bu makale 20 Aralık 2009 tarihinde www.bodrumgundem.com sitesinde yayımlanmıştır.