Sayın Yönetici,

 

Firmanızın değerini yükseltmek, rekabet ortamında ön saflarda yer alabilmek için gerekli beş basamaklı eğitim programını uygulamanızı öneririm.

Bu basamaklar aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır:

 

1- Koçluk ve Kişisel Yaşam Kalitesi

Tüm yöneticilerin özel yaşam kalitelerini yükseltmek, yönetim, liderlik ve koçluk yetkinliklerini bir üst seviyeye taşımak ve iş sırasında uygulayabilecekleri teknikler sunmak.

 

2- Kurumsallaşma Yönetimi

Kurum kültürünü oluşturmak için gerekli olan tüm temel bilgilerin verilmesi, SWOT Analizi. Temel Yönetim Çalışması Testi.

 

3- Stratejik Toplantı Yönetimi, Liderlik

Problem çözme ve Çatışma Tekniklerini kullanarak etkili karar verme yetkinliğini bir üst seviyeye çıkartmak ve çatışmaları profesyonel bir biçimde yönetmek, “Lider Olmak”.

 

4- Stres ve Zaman Kontrol Teknikleri

Zamanı akılcı ve etkili bir şekilde yönetmek, zaman kaybettiricileri tanımlayıp, en az seviyeye indirmek ve iş sırasında verimi arttırmak

 

5- Değişimi Kontrol (İnovasyon)

Değişimin boyutlarını algılama, değişimi yönetme ve yönlendirme, kurumsal dayanıklılık arttırma konularında yöneticileri geliştirme teknikleri. AR-GE kurulumunun önemi ve gerekliliği. Ülkesel ve küresel gelişimlerin takibi ve analizi.

 

Eğitimler birer gün sürer, birbirini takip eder ve tamamlar.

 

Şirketinizin eğitim ihtiyacını anlamak için ücretsiz bir randevu almanızda fayda olabilir.

 

Yüksek kazançlar hedefleyebilmek için daha bilgili, ayakları yere basan ve “bir planı olan” liderlerden bir misiniz?

Görüşelim…

0530-9381920

Reklam