Gerçek Gündem Nedir?

Halkın ilgisini değişik olaylara çekerek asıl önemli olguları kamufle etmekte çok başarılıyız. Ülkenin gerçek meselelerini unutturacak kadar iyi planlanmış bir toplum mühendisliği ile yönetiliyoruz.

Ekonomiyi kalıcı bir şekilde sağlam düzeye oturtamadığımız şu günlerde önemli bir kanun meclisten geçmek üzere. Bu kanun eğer çıkartılır ve eğer uygulanabilirse Cari Açık probleminden kısa sürede kurtulacağız.

Günümüzde uygulanan sisteme göre patronlar paralarını şirkete öz sermaye olarak koymuyor, borç olarak veriyorlar. Üstelik bu parayı dışarıdaki kaynaklarından yurda kredi olarak sokup sonra faizini alıyorlar.

Tasarıya kanunlaşırsa dünyanın yıllardır uyguladığı ama bizim şark kurnazlığı ile değiştirdiğimiz bir finansman yönetimi metodu artık düzeltilecek ve batı kriterlerine uyacak. Bu da şirketlerin öz sermaye yoluyla değil de kredi alarak yaşamalarını zorlaştıracak. Çünkü biliyoruz ki alınan krediler aslında patronun bir cebinden alıp diğer cebine koyduğu ve kaynağı dışarıda olan Back To Back krediler. Cari açığı yaratanlar da bu tür krediler. Patronun yurt dışındaki parasından alıp kendi şirketine verdiği krediye karşı aldığı faizler de tam anlamıyla bir cepten alıp öbür cebe koymanın tipik bir örneği olmakta.

Merkez Bankası’nın 31 Mayıs 2012 tarihli Finansal İstikrar Raporu’nda şirketlerin 2011’de borç / özkaynak oranının yüzde 119.7’ye yükseldiği belirtiliyor. Net kâr/özkaynak oranı ise yüzde 12.9. Yani şirket sahipleri aşırı yabancı kaynak kullanarak daha fazla kâr peşinde koşuyorlar. Halbuki batı ekonomisindeki kurallara göre bir sanayi şirketinin öz sermayesi, maddi duran varlıklarına eşit olmalıdır.

Bundan sonra bu krediler kanun zoruyla sınırlandırılacak, patronu tarafından, şirkete yurtdışından ölçüsüz olarak verilemeyecek ve ülke dış borcuna yazılmayacak, bu işlemlerin azalması da direk olarak cari açığın düşmesi anlamına geliyor.

Faizlerin gider yazılarak vergiden düşmesi de belirli bir oranı geçemeyecek. Bakalım bu kanunu nasıl uygulayacağız. Daha şimdiden sanayici ve büyük holding patronlarının Ankara kulislerinde kanunu yumuşatmaya çalıştıkları izleniyor.

Kolay para kazanmayı herkes ister ama ülke ekonomisine zarar verecek oranlara varmış olan cari açık tehlikesinin ortadan kalkması birkaç kişinin kolay para kazanmasından ve hepimizi borçlandırmasından daha önemlidir herhalde.

Bir tarafta hayatımızı derinden etkileyecek önemli kararlar alınırken diğer tarafta halkın dikkatini başka meselelerle oyalamak doğru mu?