Taşınacağımızı anlamış olabilirler mi? Kapıda acıklı bir surat takınıp nöbet tutmaya başladılar…