Amerika ile ilişkimiz???

Ülkemizin ticaret hacminin ve sanayi gücünün büyük bölümünün İstanbul ve Marmara Bölgesi civarında olması doğru bir planlama değildi. Bunu yıllardır Türkiye’yi yöneten bütün hükümetler biliyordu ama değiştirmek için göstermelik teşviklerden başka tedbirler alınamıyordu. Geçtiğimiz günlerde Amerika’nın Türkiye’deki Ticaret Müsteşarı Anadolu illerindeki son gelişmelere dikkati çekerek yakın gelecekte dış ticaretimizin 35 milyar dolara yükseleceğine inandığını belirtmişti. 

Michael A. Lally ayrıca (kendi ülkesini kastederek) en büyük ekonomi ile (bizi kastederek) hızlı büyüyen ekonominin ortaklığının büyük fırsatlar yaratacağını belirtmişti. Kendime “ne ortaklığı?” diye sordum…

Çünkü ülkemizin Amerika ile olan ticaretinde bilinen rakamlar aynı iyi niyeti göstermemekteydi. Örneğin Amerika’nın ihracatı içinde Türkiye’nin payı binde 5 gibi önemsenemeyecek kadar küçüktür.  

Türkiye’nin Amerika’yla gerçekleştirdiği dış ticarette ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 35’ler seviyesindedir.

20 milyar dolarlar seviyesindeki dış ticaretimizin kısa sürede 35 milyar dolarlara yükseltilmesi temennisi pek iyi niyetlidir ama doyurucu değildir. Hele “Büyük Güç Amerika” dış ticaretinde her yıl 500 milyar dolar açık verirken bizim payımızın minikliği en kibar ifade ile “moral bozucu”dur.

Gümrük Birliği üyesi olduğumuz için bütün AB “sıfır gümrük” imkanlarından Amerikalı ihracatçılar yararlanırlarken bizim ihracatcımız üçüncü ülke muamelesi görerek yüksek gümrük ödemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır.

Acaba neden bu büyük güç ile “özel ikili ticaret anlaşmaları” yapamıyoruz. O zaman belki gelişmekte olan Anadolu KOBİ’leri Amerika’ya ihracatta patlama yaratabilirler. Zayıf Afrika ülkeleri ile iş yapmaya çabalarken bu büyük pazarı neden göz ardı ediyoruz.

Amerikalılar eğer iyi niyetlilerse bunu efektif olarak göstermelidirler. Müsteşarın politik kibar sözleriyle tatmin olma devremizin artık geçtiğini düşünüyorum.

Bu yazı 16.07.2012 tarihinde www.bodrumgundem.com gazetesinde yayımlanmıştır.