MODÜLER İNSAN

Zaman aynı hızda akmasına rağmen yaşantımızın hızının arttığını etrafımızdaki insanları harcarken daha iyi anlıyoruz.

Buna sebep olarak yaşam motivasyonumuzu gösterebiliriz. Tıpkı bir sporcuyu yarışa motive etmek için kazanacağı madalyayı ve sonra elde edeceği maddi ve manevi gücü büyüterek, heveslendirerek kendisine sunduğumuz gibi biz de hayatta kendimizi motive edecek olay ve kişileri bulmaya çalışıyoruz.

Bu bazen iş yerimizde, bazen, ailemizde, bazen de dış dünyada, bağlı olduğumuz kulüpte veya siyasi partide olabiliyor.

Günümüzde lider olabilme şansızlığını yakalamış kişileri bir düşünün. Ne kadar çabuk ve kolay harcanıyorlar. Tarihe altın harflerle geçmek ne kelime, halk kitleleri tarafından kovalanarak yerlerini terk ediyorlar ve bu devinim giderek daha hızlı olmaya başlıyor.

Bu günkü yaşantımızda artık gençlerle büyükler arasındaki “Zaman Anlayış Farkı”nı dikkate almamız gerekiyor. Bunu açıklayabilmek için basit bir örnek vereyim: Elli yaşındaki bir baba, on beş yaşındaki oğluna istediği arabayı alabilmek için iki yıl beklemesi gerektiğini söylediğinde 740 günlük bu süre babanın yaşadığı sürenin %4’ü kadardır. Oysa aynı süre oğlanın yaşadığı sürenin %13’üne eşdeğerdir. Söz konusu iki yıllık gecikmenin çocuğa babasına oranla 3-4 katı uzun gelmesi normaldir. Bunu Alfin Toffler 1974 yılında “Future Shock” adlı kitabında yazdığında gülüp geçmiştik. Şimdi daha iyi anlıyoruz. Dört yaşındaki bir çocuğa çikolata yemesi için iki saat beklemesi gerektiğini söyleyen anne, aynı mantıkla canı kahve içmek istediğinde 14 saat beklemeyi denemelidir.

Gençlerin egemen olmaya başladığı dünyamızda artık onların hızıyla yaşamaya, tüketmeye, terk etmeye, çöpe atmaya ve unutmaya başladık. Sevdiğimizi sandığımız insanlar artık bize bir şey vermez olunca hemen yerine yenilerini buluyoruz.

Böylece “elden çıkartılabilir” Modüler İnsan’ı yaratmış durumdayız. Kurumsallaşmanın başka bir anlamı olarak kişinin önemli olmadığı, birinin kovulması ile aynı iş tanımını yerine getirebilecek bir başka insanın o masayı işgal edebileceği hızlı ve acımasız bir yaşam yarattık.

Şu anda bir gücün başında oturan biriyseniz aman dikkatli olun. Biz sizi hemen unutabiliriz. Siz bizim için modüler bir insansınız. İstediğiniz kadar iyi olduğunuzu zannedin. Biz gene de sizi unutmanın bir yolunu bulacağız. Yaptıklarınız, yapmadıklarınız tarafından örtülecek ve heykeliniz dikilmeden unutulacaksınız. Buna rağmen hizmet vermeye devam etmek istiyorsanız çok ama çok çalışmalısınız.

Eski zamanlarda sevilerek yaşamış ve heykeli dikilmiş olanlara neler yaptıklarımıza bakarak ders almanızı öneririm.

onradan üzülmeyin…