BODRUM’UN KOBİ’LERİ

Türkiye genelinde KOBİ’lerimizin yüzde 90’ı 1-10 kişi istihdam eden işletmelerdir. Bunlar toplam KOBİ kredilerinin yüzde 34.1’i kullanıyorlar. Bodrum’daki KOBİ’lerin de çoğu bu kategoridedir. İşletmelerin çalışmalarını ne şekilde rasyonelleştirdiği, üretim metotlarını nasıl modernleştirdiği ve buna karşılık rekabet güçlerini nasıl arttırdıklarını araştırmak gerekir.

Ticaret Odamızda açılan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) Sinerji Odağı bu konuda önemli bir fayda sağlayabilir.

Bilindiği gibi Bodrum, her yıl 1 milyon 250 bin yabancı turist ve milyonlarca yerli turist ile ülkemizin en önemli turizm markalarından biridir ve dünya çapında bir destinasyon olmak üzere de hızla önem kazanmaktadır. Bodrum gibi 5 bin yıllık tarihsel geçmişi olan turizm merkezi dünyada azdır.

Günümüzde Bodrum, turizm sektörüyle birlikte yatçılık ve hizmet sektöründe ürettiği katma değer ile Muğla ilinde devletin elde ettiği toplam gelirin % 26.27’sini, yine toplam vergi gelirlerinin % 25.4’ünü tek başına üreterek Muğla ilinin en önemli ekonomik gücüdür.

Ticaret Odası Başkanımızın verdiği bilgilere göre ilimizdeki 76 bin vergi mükellefinin 17 bini Bodrum Vergi Dairesine kayıtlıdır. 6 bine yakın üyesiyle Bodrum Ticaret Odası da bu ekonomik dinamiğin en önemli parçasıdır. Yatçılık Bodrum’da en önemli sanayi sektörümüzdür ve 12 ay faaliyet gösteren, çalışanları ve tedarikçileriyle 3000’e yakın kişi ve kuruma katma değer sağlar.

2009 yılında yapılan kanun değişikliği ile KOSGEB’in sadece imalatçı KOBİ’lere değil, hizmet ve ticaret erbabı KOBİ’lere de destek vermeye başlaması ile bu sektörün önünde yeni bir ufuk açılmış oldu.

KOBİ’lerin yakın zamana kadar krediye ulaşmadaki zorlukları biliniyordu. Şimdi yapılan bazı düzenlemelerle ekonominin kılcal damarlarını oluşturan KOBİ’lerin kredi kullanımının artması sağlandı. İşte Bodrum KOSGEB Sinerji Odağı bu problemin çözümü için büyük bir fırsattır.

Kredilerdeki en yüksek talep artışı KOBİ’lerde olmaktadır. Kredi Garanti Fonu’na Hazine’den 10 milyar liralık kaynak tahsisi ile KOBİ’lere Hazine desteğiyle sağlanan Kefalet Tutarında hızlı bir artış beklenmesine karşın, Bu yılın 4 aylık döneminde KOBİ’ler bürokratik yapı çözülemediği için,  bundan sadece 24 milyon 700 bin liralık yararlanabildiler. Bu düşük miktar hayal kırıklığı yarattı. O nedenle 10 Nisan 2010 tarihindeki kararla kredi kapsamı genişletildi, uygulamada kolaylıklar sağlandı ve yeniden yapılandırılacak krediler kapsam içine alındı. Bunun KOBİ’lerin KGF kapsamlı krediye ulaşımlarında kolaylık getireceği belirtiliyor. Bunun yeni dönem sonuçlarını uygulamada göreceğiz.

Bodrum’lu işletmelerin önümüzdeki yılın bütçesini yapmadan önce Ticaret Odasının sağladığı bu olanağı dikkatle değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. 

Bu yazı 16 Ağustos 2010 tarihinde www.bodrumgundem.com sitesine ve Bodrum Gündem gazetesinin 5. sayısında yayımlanmıştır.